Det Danske Fjerkræraad

Den danske fjerkræbranche omfatter konsumæg og forskellige former for slagtefjerkræ. Interesserne for disse varetages af Det Danske Fjerkræraad, Danske Æg og Dansk Slagtefjerkræ . De tre organisationer er medlemmer Landbrug & Fødevarer.

Repræsentanter fra fjerkræerhvervet udgør sammen med eksterne repræsentanter fra forsknings- arbejdsmarkeds-, og forbrugerorganisationer bestyrelsen i Fjerkræafgiftsfonden.